Català Castellà
Fundació Privada Pizarroso

Inici Patronat Fundador Finalitats Beneficiaris Convenis

Convocatòries Acta Premi Mecenazgo Imatges FAQs Estatuts Contacte

Patronat

Aquesta Fundació es constitueix amb l'escriptura de la seva carta fundacional atorgada el 25 de març del 2006, davant el Notari de l'I·lustre Col·legi Notarial de Catalunya en Francisco Javier Galindo Llangort, per el senyor José Pizarroso González, en concepte de fundador.

En data 26 de maig del 2006 el Conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya resol:
1r. Ordenar la inscripció de la Fundació Privada P. i P. Pizarroso en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya (Número de Registre 2205)
2on. Classificar la Fundació Privada P. i P. Pizarroso com a fundació benèfica de tipus científic.

Presidenta: Sra. Rosa Maria Morell Macaya
Vicepresident: Sr. Antoni Vallès Segalés
Secretària: Sra. Mª José Urdániz Bondia
Vocals: Sr. Gayetà Permanyer Miralda
Sra. Ana-Maria Sanmartí Sala

Sr. Luís Ibarz Servio

Sr. Fermín Martín Izquierdo

Sra. Rosana Lubelza Roca

Sr. José Ramón Alonso Carnero

Patrons d'Honor: Sr. Joan Estañol Cornella
Sr. Alfonso Font Rovira
Sr. José Luis Mazuelas Pizarroso
Sr. Juan Antonio Mazuelas Pizarroso
Sr. Francesc Moliné Canals
Sr. Joan Obiols Cordellana
Sra. María Sunyer Garriga
Sr. Francisco Javier Galindo Llangort